Video Video

Tandestatninger

Fæstnede erstatninger: kroner, broer, onlay hhv. implantater
Udtagelige hhv. kombinerede erstatninger: fuldstændige nedre og øvre tandrækker, teleskopkroner.

 

Fastnede erstatninger:

Kronen er en tanderstatning, der tilslører kronens passende afslibet overflade.

Materialet kan vare: porcelæn, metal, porcelæn brændt på metal hhv. galvankroner.

 

Broer, brolemmer:

En tanderstatning, der fæstner de nye kunsttænder til de forblevne tænder. Broens komponenter er: bropillen, bøjen og brokroppen. Bropillen støtter broen, det kan være tandstump, opbygget rod eller implantat. Med bøjen knyttes broen til bropillen. Brokroppen erstatter de manglende tænder. Fremstillingen tager minimalt 2 besøg. Den første gang forberedes tænder til kronen, der tages aftryk, og påsættes provisoriske kroner til de levende tænders beskyttelse hhv. til æstetikkens genopretning.
Efter ca. 5 arbejdsdage sker indsætningen af den færdige tandværk. De fikse tanderstatninger fæstner vi med cementen der indeholder glasionomere.

Til fremstillingen kan vælges i vores klinik folgende materialer:

Titanbasis med fuldstændig porcelæntilsløring:

Vores tandklinik har haft mange års erfaring med tanderstatninger af titan.

 • den bedste allergifrie element. Besidder 10 gange bedre egenskaber end hvilken som helst guldlegering!! Ikke kun prisen!!
 • det er ikke en legering, men en selvstændig element, derfor viser ingenslags allergiske reaktioner
 • korroderer ikke i munden
 • smagneutralt
 • et vævvenligt materiale
 • neutralt overfor de andre metalerstatninger.
Gyldne tildækningskrone uden tilsløring
Guldbasiskrone med fuldstændig porcelæntilsløring
Galvan-guldkrone med porcelæntilsløring:

Kronens metalpart fremstilles med galvanisering, den er en absolut ren guld af 99,8 % renhed uden alle legerings- og  tillægsstoffer, meget godt akceptabel for organismen.
Galvankrone: er en krone, dens metalpart fremstilles med galvanisering, ifølge det passer den perfekt på mønstret og er meget tynd, så kan porcelæntilsløringen laves tykker end ved metalkeramikkronen, hvad der giver en bedre æstetisk effekt. En videre fordel er at den er en absolut ren guld af 99,8 % renhed uden alle legerings- og tillægsstoffer, meget godt akceptabel for organismen.

Videre fordele:

 • En præparation der skåner tændernes hårde væv (pulpavenlig),
 • Høj præcision,
 • Kan fæstnes ved inert fosfatcement,
 • Bruges kun biokompatible materialer (keramik og guld, uden kliningoxyder),
 • Høj keramikproportion (æstetik og sidetænderareal),
 • Stelets gyldne farve,
 • Bredt indikationsspektrum (front- og sidetanderareal),
 • Gunstig langsigtet prognose,
 • Gunstige fremstillingsomkostninger.

Den er den gode løsning også til fremstillingen af kortere galvanbroer. Men mellemled støbes af ædelmetallegering, der er velegnet til påbrænding, de bliver forenet ved galvanankre lodningsfrit, ved lasersvejsning eller ved limning, og med keramik fuldstændigt tilsløret.

Zirkon basiskrone med fuldstændige porcelæntilsløring.

Vores nyeste innovation er anvendelsen af metalfrie tanderstatninger af såkaldte fuldkeramik. www.vita-in-ceram.de

Zirkonets fordele:

 • metalfri, dvs. kan anbefales for patienter med metalallergi
 • lang levetid, godt belastbar
 • høj æstetisk effekt
 • kan laves i hvilken som helst individuel farve
 • misfarves ikke ved hvilke som helst ydre farvematerialer
 • Fremstilles ved CAD/CAM technologi af firmaet Sirona. www.sirona.de

Pløk(stift)tand:

Hvis tandens kronepart mangler, kan den erstattes ved hjælp af såkaldte pløk (stift). Ved en rodbehandlet tand lægges den direkte ind i rodden af den forudgående rodbehandlet og rodfyldt tand. Ved en vital dvs. levende tand kan den lægges ved siden af tandindret. Metoden anvendes også til forstærkningen af den eksisterende kronepart. Hyppigst anbefales også en fuldstændig dækningskrone til pløk(stift)tanden.

Udtagelige tanderstatninger:

Fuldstændige tandrækker

Anbefalinger
 • Hvis tandmanglen gælder for det/de fulde kæbeben
 • Hvis der er ingen andet alternativ til tanderstatning ud af anatomiske eller finansielle grunde
Fordele
 • Om kort tid sikres en hurtig æstetisk oplevelse, samtidig kan også tyggefunktionen genoprettes
 • Kan tilfredstille hvilket som helst individuelt farve- og tandformkrav
Ulemper:
 • Mobil, dvs. det kræver udtagning og rensning hver dag
 • Fremstilles af kunststof, mindre belastbar, men levetiden kan forøges ved metalplade- eller metalnetforstærkning
 • Mere vanskelig at vænne sig til
 • Kunststoftænderne kan misfarves

Kombinerede tandrækker:

Ved kæbebens partielle tandmangel af høj grad kan fremstilles udtagelige tandrækker af med keramikkroner kombineret ædelmetallegeringer med kunststof- eller ved krav keramikkunsttænder, ved såkaldt finmekanisk skjult forbøjning.

Finmekanisk forbøjning er fx. glideren, der forbøjer tandrækket med de eksisterende tænder. Den ene part er indbygget i kronen, der kommer på tanden/implantaten, den anden i tandrækket. Den anden, meget vigtig del af de udtagelige kombinerede erstatniger er metalpladen.
Metalplade - ved kæbebenets partielle tandmangel fremstilles tandværkets grundplade af metal. I vores klinik kan det være en nikkelfri legering, guldlegering, eller titan. Fordelen er at den kræver en mere præcis og mindre udvidelse, end kunststoffet.

Fordele af kombinerede erstatninger:

 • Bekvem, æstetisk
 • Sikre tanderstatninger, der kan nemt vænnes til.
 • Metalpladen kan fremstilles også af allergifrit metal hhv.
 • Fuldstændigt og partielt udtageligt tandrække kan fremstilles også af allergifrit akrylat med naturtro VITA-PAN kunsttænder af fremragende kvalitet.

En special udtagelig tanderstatning er tandværket med teleskopkrone. Dets kvintessens er fremstillingen af sekundærkronen til teleskop(dobbelkrone) erstatninger/broer ved galvanisering, hvad sikrer via dens præcision en fuldstændig spændingfri tilpasning. Metoden til fastsættelsen af det udtagelige tandrække er, at to i hinanden glidende kroner forhindrer flytningen af den udtagelige part. Den ene krone - den primære - er altid ";indbygget"; i patientens eksisterende tand, den anden - den sekundære - i den udtagelige part.
Den kræver også udtagning og rensning hver dag.
For dem, der har partielle eller fuldstændige kunsttandrækker anbefaler vi produktfamilien Blend-a-dent hhv. Corega Tabs.

Tandmedicinske metallegeringer, vi bruger, og deres distributører:

Titan:

Girrbach: www.amanngirrbach.de

Guldlegeringer:
Nikkelfrie legeringer:
Tilsløringsstoffer, vi bruger:

Jeg melder

Tilknyttet galleri

Til sidetoppen

DatabeskyttelseInformationerSitemap
developed by Webshark
ISO 9001 H-9700 Szombathely, Thököly u. 16. Tel.: 0036 94 339 155
Copyright © 2010 Isis Dental
Magyar Deutsch English Ireland Italiano Francais Nederlands Dansk Русский язык FedEx UPS

The workmates have been waiting for their patients in ISIS DENTAL office located in the heart of Szombathely for more than 20 years.

Dear Patients,
due to the serious nature of the Coronavirus pandemic , we have been advised to close the dental office until the emergency is resolved.
In case of the true emergency our office will be available via email: isisdental@isisdental.hu
or tel.nr: 0036 30 417 84 87
Kind regards: Isis team